WOOD PACKAGING

บรรจุภัณฑ์ประเภทไม้

ลังไม้ (Wooden Case)

เป็นบรรจุภัณฑ์เพื่อใช้ในการบรรจุสินค้าที่ต้องการความแข็งแรงของสินค้าเพิ่มมากขึ้น โดยป้องกันความเสียหายที่เกิดขึ้นระหว่างขนส่ง

● พิมพ์โลโก้หรือสัญลักษณ์บนกล่องได้
● ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม สามารถนำมารีไซเคิลได้
● สามารถออกแบบตามความต้องการของลูกค้า

Wooden Case : แบบโปร่ง, แบบทึบ

ลังไม้

ไม้แปรรูป (Lumber)

คือ ไม้ที่ทำการแปรรูปมาจากไม้ซุงท่อนขนาดใหญ่ โดยผ่านการเลื่อยหรือถาก เพื่อนำไปแปรรูปเป็นไม้แปรรูป ใช้ในประโยชน์ทางงาน

● สามารถออกแบบตามความต้องการของลูกค้า

ไม้แปรรูป