PAPER PACKAGING

บรรจุภัณฑ์ประเภทกระดาษ

กล่องกระดาษ (Carton Box)

เป็นบรรจุภัณฑ์เพื่อใช้ในการบรรจุสินค้าแทบทุกชนิด เนื่องจากมีน้ำหนักเบา เคลื่อนย้ายได้ง่าย ไม่เปลืองเนื้อที่ และมีความสามารถในการป้องกันความเสียหายของสินค้า

● พิมพ์โลโก้หรือสัญลักษณ์บนกล่องได้
● ช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า และภาพพจน์ของผู้ผลิต
● ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม สามารถนำมารีไซเคิลได้
● สามารถออกแบบตามความต้องการของลูกค้า

กล่องฝาชน, กล่องฝาเกย, กล่องไดคัท, กล่องฝาครอบ

กล่องกระดาษ

แผ่นกั้น/ไส้กั้นกระดาษ (Paper Partition)

ใช้สำหรับแบ่งกั้นเพื่อลดพื้นที่ และแรงกระแทกระหว่างสินค้าภายใน อีกทั้งยังเสริมความแข็งแรงให้กับกล่องอีกด้วย

● ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม สามารถนำมารีไซเคิลได้
● สามารถออกแบบตามความต้องการของลูกค้า

แผ่นกั้น/ไส้กั้นกระดาษ

แผ่นรองกระดาษ (Paper Sheet/Pad)

ใช้เป็นแผ่นกั้นสิ่งของหรือรองสิ่งของในแต่ละชั้น ทำให้สิ่งของได้รับการปกป้องมากยิ่งขึ้นระหว่างการขนส่ง

● ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม สามารถนำมารีไซเคิลได้
● สามารถออกแบบตามความต้องการของลูกค้า

แผ่นรองกระดาษ

กระดาษฉาก (Corner Paper/Angle Paper)

ใช้เสริมความแข็งแรงของบรรจุภัณฑ์โดยทำหน้าที่เป็นเหมือนเสารับน้ำหนักของสินค้าที่มีการซ้อนกัน ป้องกันการยุบตัวของบรรจุภัณฑ์ ป้องกันความเสียหายจากการรัดสายรัด

● ใช้วัสดุรีไซเคิล เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
● สามารถปรับแต่งขนาดและความหนาตามความต้องการของลูกค้า

กระดาษฉาก

ม้วนกระดาษลูกฟูก (Paper Roll)

ใช้สำหรับกันกระแทกสินค้า รองตู้คอนเทนเนอร์ ปูพื้นเพื่อป้องกันรอยขีดข่วน และสามารถนำมาดัดแปลงการใช้งานได้กับหลากหลายงานที่เราต้องการ

● หน้ากว้าง 48 นิ้ว
● น้ำหนักต่อลูก 40 กิโลกรัม
● จำนวนชั้น 2-3 ชั้น
● ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม ส่วนใหญ่ทำมาจากกระดาษรีไซเคิล